Authorประจักษ์ ประภาพิทยากร
Titleโวหารรักในวรรณคดี / ประจักษ์ ประภาพิทยากร
Imprint กรุงเทพฯ : ธเนศวรการพิมพ์, 2520
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3
Descript 146 หน้า

วรรณคดีไทย ภาษาไทย -- สำนวนโวหาร วรรณคดีไทย -- ประวัติและวิจารณ์ ความรัก สำนวนโวหาร

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 ป1711วหCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 ป1711วหCHECK SHELVES
Arts LibraryPL4206 ป171วรCHECK SHELVES
Arts LibraryPL4206 ป171วรCHECK SHELVES