Titleนายดั่น วันคาร ลิลิตโสฬศนิมิต วรรณกรรมของกวีชาวเมืองนครศรีธรรมราช
Imprint นครศรีธรรมราช : ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2521
Descript 220 หน้า

วรรณกรรมพื้นบ้าน

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 น472CHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 น472CHECK SHELVES
Arts LibraryPL4205 น226CHECK SHELVES
Arts LibraryPL4205 น226CHECK SHELVES
Arts Library : Special CollectionF226STAFF ONLY