Authorนวลศิริ เปาโรหิตย์
Titleค้นหา : คำเรียงแนวคิดเชิงจิตวิทยาในการค้นหาตัวเอง / เขียนโดย นวลศิริ เปาโรหิตย์; ภาพโดย จำนงค์ ศรีนวล ;บรรณาธิการ นิดดา หงษ์วิวัฒน์
Imprint กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2528
Descript 81, 6 หน้า : ภาพประกอบ ; 17ซม

กวีนิพนธ์ไทย จิตวิทยา

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 น17คCHECK SHELVES