Titleโคลงหงส์ผาคำ ถ่ายอักษรจากหนังสือโบราณลานนาไทย โดย มณี พยอมยงค์
Imprint เชียงใหม่ : โครงการวิจัยและรวบรวมเอกสารลานนาไทย ศูนย์คติชนวิทยาลานนาไทย วิทยาลัยครูเชียงใหม่, [25--]
Descript 106, 20 หน้า

วรรณคดีพื้นเมือง

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 ช612คหCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 ช612คหCHECK SHELVES