Titleเสภาเรื่องอาบูหะซัน แต่งโดยกระแสรับสั่ง เมื่อในรัชกาลที่ 5
Imprint [พระนคร] : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2469
Descript 82 หน้า ; 23 ซม

SUMMARY

เสภาเรื่องนี้ นิทานเดิมอยู่ในหนังสืออาหรับราตรี รัชกาลที่ 5 โปรดให้พระยาศรีสุนทรโวหารขอแรงกวีที่ถนัดแต่งกลอน ช่วยกันแต่งเป็นเสภาสำหรับขับถวายเวลาทรงเครื่องใหญ่ มีรายนามกวีที่ได้แต่งเสภาเรื่องนี้ 11 คน ด้วยกัน หนังสือเสภาเรื่องนี้ ที่ในหอพรสมุดมีฉบับไม่จบ แม้พยายามสืบหาก็ไม่ได้ จึงได้พิมพ์เท่าที่มีเพื่อรักษาไว้


เสภา กวีนิพนธ์ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection895.911 จ4719ส 2469LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 1660 2469LIB USE ONLY