Authorจุธารัตนราชกุมารี, พระองค์เจ้า
Titleบทร้อง / พระองค์เจ้าจุธารัตนราชกุมารี
Imprint [พระนคร] : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2473
Descript 17 หน้า

SUMMARY

บทร้องนี้เป็นเนื้อเพลงที่ทรงพระนิพนธ์ขึ้นใช้ร้องเข้าเพลงไทย 3 ทำนองเพลงด้วยกัน คือ มอญโยนดาบ เวสสุกรรม และคลื่นกระทบฝั่ง มีทั้งหมด 24 เพลงด้วยกัน เนื้อหาเกี่ยวกับหัวหินทั้งสิ้น เพราะทรงโปรดหัวหินมาก


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[KI] 895.911 จ44บLIB USE ONLY