Authorจิรภา อ่อนเรือง
Titleลิลิตราชาภิเษกสมรส บรมราชาภิเษก และ เฉลิมพระราชมณเฑียรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / จิรภา อ่อนเรือง
Imprint [พระนคร] : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2514
Descript 54 หน้า : ภาพประกอบ

SUMMARY

จัดพิมพ์ขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 25 ปีบริบูรณ์ (9 มิถุนายน 2514) เนื้อหาภายในเล่มเป็นลิลิตซึ่งประพันธ์โดย จิรภา อ่อนเรือง โดยเนื้อหาของลิลิตเกี่ยวข้องกับการราชาภิเษกสมรส บรมราชาภิเษก และเฉลิมพระราชมณเฑียร


CONTENT

มงคลสดุดี -- สวรรคต -- เสด็จยุโรป -- ทรงหมั้น -- เสด็จนิวัติประเทศไทย -- ถวายพระเพลิงพระบรมศพ -- พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส -- การทำน้ำอภิเษก -- การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก -- บรมราชาภิเษก -- สถาปนาสมเด็จพระบรมราชินี -- พระราชพิธีเฉลิมราชมณเฑียร


ภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2470-2559 -- ชีวประวัติ ราชาภิเษก ลิลิต

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 จ37ลCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 จ37ลCHECK SHELVES
Central Library : Stack (Contact Staff)895.911 จ37ลCHECK SHELVES