Authorถนอม อานามวัฒน์, ผู้เรียบเรียง
Titleประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยเริ่มแรกจนถึงสิ้นอยุธยา / เรียบเรียงโดย ถนอม อานามวัฒน์ (และคนอื่นๆ)
Imprint กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2522
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 347 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- สมัยแรกเริ่มก่อน พ.ศ. 1800 ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงสุโขทัย 1800-1900 ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงศรีอยุธยา 1893-2310

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS576 ถ15ปCHECK SHELVES