Authorลิขิต ฮุนตระกูล
Titleหนังสือประวัติการสัมพันธ์ระหว่างชาติไทยกับชาติจีน / ลิขิต ฮุนตระกูล
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยสว่าง, 2509
Edition พิมพ์ครั้งที่ 4
Descript ก-ง, 136 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 23 ซม

SUMMARY

เป็นหนังสือที่แสดงให้เห็นว่าชาติไทยและชาติจีนนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดสนิทสนมมาแต่โบราณกาลจนต่างฝ่ายต่างแยกกันเป็นประเทศของตน เมื่อประมาณพุทธศักราช 800 ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจีนในราชวงศ์ต่าง ๆ และประวัติศาสตร์ของไทยก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยสุโขทัยตอนต้น


CONTENT

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ -- สมัยประวัติศาสตร์จีน: พระเจ้าหว่างตี้ปฐมกษัตริย์จีน อันดับราชวงศ์ที่ 1; พระเจ้าเหยียว อันดับราชวงศ์ที่ 2; พระเจ้าซุ่น อันดับราชวงศ์ที่ 3 -- พระเจ้าหยู ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์เฮียะ อันดับราชวงศ์ที่ 4 -- พระเจ้าเชงทาง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์เซียง อันดับราชวงศ์ที่ 5; พระเจ้าติ้วอ๋อง เสียแผ่นดินแก่จิวบู๊อ๋อง (เรื่องห้องสิน) -- พระเจ้าบู๊อ๋อง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จิว อันดับราชวงศ์ที่ 6 -- พระเจ้าจีนซีหว่างตี้ อันดับราชวงศ์ที่ 7 -- ตระกูลไทย- ไทยแห่งนครหลอกลายเป็นชาวดอย -- พระเจ้าฮั่นโกโจ อันดับราชวงศ์ที่ 8 (เรื่องไซฮั่น) -- พระเจ้าใจผี อันดับราชวงศ์ที่ 9 ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์วุยก๊ก -- ประวัติศาสตร์อาณาจักรน่านเจ้าโดยสังเขป -- ตั้งอาณาจักรสยาม -- คำภาษาไทยกับภาษาจีน -- ตัวอย่างของนักเขียนชาวตะวันตกกล่าวถึงชาติไทยต่าง ๆ; ชื่อแม่น้ำในประเทศจีน; ชื่อมณฑล 6 มณฑล ที่มีชนชาติไทยกลายเป็นชาวดอยอาศัยอยู่; เรื่องไทยในประวัติศาสตร์จีน


ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- จีน ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- สมัยแรกเริ่มก่อน พ.ศ. 1800 จีน -- ประวัติศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[DH] พ. 0584 2509LIB USE ONLY
Arts Library : StackDS575.5C ล31ปCHECK SHELVES
Arts Library : Special CollectionJ DS575.5.C5 ล231ปCHECK SHELVES