Authorเหรียญ ศรีจันทร์
Titleกบฏ ร.ศ. 130 (การปฏิวัติครั้งแรกของไทย) / โดย ร.ต.เหรียญ ศรีจันทร์ และ ร.ต.เนตร พูนวิวัฒน์
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คัมภีร์, 2519
Edition พิมพ์ครั้งที่ 9
Descript 232 หน้า : ภาพประกอบ

กบฏ ร.ศ. 130 ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ยุคหลัง 2394-

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS574 ห273กCHECK SHELVES
Arts LibraryDS574 ห273กCHECK SHELVES
Arts LibraryDS574 ห273กCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS574 ห273กCHECK SHELVES