Authorไทย. กองบัญชาการทหารสูงสุด
Titleประวัติกองทัพไทยในรอบ 200 ปี พ.ศ. 2325-2525 / กองบัญชาการทหารสูงสุด กรมการศึกษาวิจัยกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร
Imprint กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร, 2525
Descript 447 หน้า : ภาพประกอบ

ไทย -- ประวัติศาสตร์ทหาร ไทย -- กองทัพ -- ประวัติ

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryDS573 ท296ปCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS573 ท296ปCHECK SHELVES