Authorณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม
Titleพระประวัติและงานสำคัญ ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2 กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ต้นราชสกุลวงศ์ "สนิทวงศ์"
Imprint กรุงเทพฯ : ณ.ส.ส., 2524
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3
Descript 307 หน้า : ภาพประกอบ

วงษาธิราช กรมหลวง ไทย -- ชีวประวัติ

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS570.6V1 ณ213พCHECK SHELVES
Arts LibraryDS570.6V1 ณ213พCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS570.6V1 ณ213พCHECK SHELVES
Arts LibraryDS570.6v1 ณ213พCHECK SHELVES