Titleพระราชชีวประวัติพระแม่เจ้าจามะเทวี บรมราชนารีศรีสุริยวงศ์ องค์บดินทร์ ปิ่นธานีหริภุญชัย, เล่มพิเศษ รวมภาค 1-2 และตำนานและประวัติพระธาตุดอยคำ / ตรวจแก้ไขโดย ชุ่ม ณ บางช้าง ตรวจสอบ รวบรวมจัดทำหลักฐานและจัดพิมพ์รวมเล่มโดย สนอง วรอุไร
Imprint เชียงใหม่ : ทิพย์เนตรการพิมพ์, 2525
Descript 91 หน้า : ภาพประกอบ

จามเทวี พระธาตุดอยคำ

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS570.6C1 ส244พCHECK SHELVES
Arts LibraryDS570.6C1 ส244พCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS570.6C1 ส244พCHECK SHELVES