Authorกรมการศาสนา. กองวัฒนธรรม
Titleคติพจน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและคำอธิบายโดยสังเขป
Imprint กรุงเทพฯ : กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา, 2522?
Descript 22 หน้า : ภาพประกอบ

สุภาษิตและคำพังเพยไทย วัฒนธรรมไทย ไทย -- อารยธรรม

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS568 ก227คCHECK SHELVES