Titleอีกฟากฝั่งของลำน้ำ : มหกรรมเรื่องสั้นนานาชาติ / ธีระ แก้วประจันทร์ แปล
Imprint กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์กล้วยไม้, 2537
Descript 139 หน้า ; 19 ซม

เรื่องสั้น -- รวมเรื่อง เรื่องสั้น -- การแปลเป็นภาษาไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Stackรป อ231CHECK SHELVES
Arts Libraryรป อ231CHECK SHELVES