Authorประยูร พิศนาคะ
Titleของดี 71 จังหวัด : ความรู้เรื่องจังหวัดต่าง ๆ ครบ 71 จังหวัด / ประยูร พิศนาคะ
Imprint กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง, 2513
Descript 479 หน้า

ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS566 ป171ขCHECK SHELVES