Authorลาวัณย์ โชตามระ
Titleในรั้ว-ในวัง / ลาวัณย์ โชตามระ
Imprint กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529
Descript 187 หน้า : ภาพประกอบ

SUBJECT

  1. พระราชวัง -- ไทย
  2. ราชสกุล -- รวมเรื่อง
  3. ไทย -- รวมเรื่อง
  4. ราชสำนักและข้าราชสำนัก -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryDS562 ล227นCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS562 ล227นCHECK SHELVES