Authorลาวัณย์ โชตามระ
Titleในรั้ว-ในวัง / ลาวัณย์ โชตามระ
Imprint กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529
Descript 187 หน้า : ภาพประกอบ

พระราชวัง -- ไทย ราชสกุล -- รวมเรื่อง ไทย -- รวมเรื่อง ราชสำนักและข้าราชสำนัก -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryDS562 ล227นCHECK SHELVES
Arts Library : StackDS562 ล227นCHECK SHELVES