Authorสหรัฐอเมริกา. กระทรวงต่างประเทศ
Titleการรุกรานจากทางเหนือ : รายงานเรื่องเวียตนามเหนือก่อกวนรังควานเพื่อยึดอำนาจในเวียตนามใต้
Imprint พระนคร : ศิริพัสต์, 2508
Descript 48 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

เวียตนาม สาธารณรัฐ -- ประวัติศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS557.A6 ส19กCHECK SHELVES