Authorกอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร, บรรณาธิการ
Titleอารยธรรมตะวันตก
Imprint กรุงเทพฯ : คัมภีร์, 2519
Descript 363 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

อารยธรรมตะวันตก

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackD62 ก19อCHECK SHELVES