Authorกอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร, บรรณาธิการ
Titleอารยธรรมตะวันตก
Imprint เชียงใหม่ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2522
Edition ฉบับปรับปรุง
Descript 517 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

อารยธรรมตะวันตก

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackD62 ก19อ 2522CHECK SHELVES
Arts LibraryD62 ก19อ 2522CHECK SHELVES