Authorฉวีวรรณ คูหาภินันทน์, ผู้รวบรวมและเรียบเรียง
Titleชีวประวัตินักเขียนและนักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก
Imprint กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2527
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 267 หน้า

นักประพันธ์ -- ชีวประวัติ

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryCT203 ฉ173ชCHECK SHELVES
Arts Library : StackCT203 ฉ173ชCHECK SHELVES