Authorสุวรรณา สัจจวีรวรรณ, ผู้เรียบเรียง
Titleอารยธรรมตะวันออกและตก (ประวัติ 101) / เรียบเรียงโดย สุวรรณา สัจจวีรวรรณ (และคนอื่นๆ)
Imprint กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2522
Descript 388 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

อารยธรรมตะวันตก อารยธรรมตะวันออก

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryCB251 ส247อCHECK SHELVES
Arts LibraryCB251 ส247อDISCARD
Arts LibraryCB251 ส247อDISCARD