Authorสิงฆะ วรรณสัย, ผู้เรียบเรียง
Titleสารประวัติครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งลานนาไทย / เรียบเรียงและปริวรรตเป็นอักษรไทยปัจจุบัน โดย สิงฆะ วรรณสัย
Imprint เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2522
Descript 163 หน้า

ครูบาศรีวิชัย สงฆ์ -- ไทย -- ชีวประวัติ

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackBL1473 ส232สCHECK SHELVES
Arts Library : StackBL1473 ส232สCHECK SHELVES