Authorสุลักษณ์ ศิวรักษ์
Titleศาสนากับการพัฒนา : ปาฐกถาทอมป์สันอนุสรณ์ อันดับที่ 9 ณ หอประชุมโรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2519
Imprint เชียงใหม่ : ทอมป์สันอนุสรณ์ วิทยาลัยพายัพ, 2524
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 155 หน้า

ศาสนากับสังคมวิทยา

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackBL60 ส247ศCHECK SHELVES