Authorคณะกรรมการยุติธรรมและสันติ ในสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
Titleสังคมพัฒนา ฉบับ ผู้ไถ่
Imprint กรุงเทพฯ : ภิญโญการพิมพ์, 2521
Descript 48 หน้า : ภาพประกอบ

วันสำคัญทางศาสนา เข้าพรรษา ศาสนา -- รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackBL25 ค141สCHECK SHELVES