Authorสุรางค์ จันทน์เอม, ผู้เรียบเรียง
Titleจิตวิทยาเด็ก = Child psychology / เรียบเรียงโดย สุรางค์ จันทน์เอม
Imprint กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2523
Descript 197 หน้า : ภาพประกอบ

จิตวิทยาเด็ก

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryBF721 ส247จCHECK SHELVES
Arts LibraryBF721 ส247จDISCARD
Law Library (4th Floor)BF721 ส247จ 2523CHECK SHELVES