Authorเก่งกิจ อนันต์ภักดี, นาวาอากาศตรี
Titleผู้บังคับบัญชากับการพัฒนาจิตใจ / โดย นาวาอากาศตรี เก่งกิจ อนันต์ภักดี
Imprint กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2526
Descript 102 หน้า

จิตวิทยาพัฒนาการ ผู้นำ

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackBF637.L4 ก252ผCHECK SHELVES
Arts Library : StackBF637 L4 ก252ผCHECK SHELVES