Title36 กลยุทธ์แห่งชัยชนะ ในการสัประยุทธ์ทุกปริมณฑล / บุญศักดิ์ แสงระวี แปลและเรียบเรียง
Imprint กรุงเทพฯ : ก.ไก่, 2529
Descript 384 หน้า : ภาพประกอบ

จิตวิทยาการทหาร วรรณกรรมจีน -- วิเคราะห์

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackBF637 ส226CHECK SHELVES
Arts Library : StackBF637 ส226CHECK SHELVES