Titleวิวาทระหว่างศาสนจักรกับอาณาจักรว่าด้วยสังคมใหม่ในนิคารากัว : แปลจากรายงานขององค์การศาสนาสองแห่ง ของคานาดา และบทความสั้นเรื่อง Nicaragua: big religion vs people's politics / อุษณีย์ รัตนประภา แปล
Imprint กรุงเทพฯ : คณะกรรมการยุติธรรมและสันติแห่งประเทศไทย, 2525
Descript 78 หน้า

คริสต์ศาสนากับการเมือง นิคารากัว -- การเมืองและการปกครอง

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackBR115.C6 ว237CHECK SHELVES