Titleอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพลจัตวาเกียรติ บุรกสิกร, ท.ช. ท.ม ณ ฌาปนสถานกองทัพบกวัดโสมนัสวิหาร วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2534
Imprint กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2534
Descript (30), 114 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

เกียรติ บุรกสิกร พลจัตวา 2447-2534 หนังสืออนุสรณ์งานศพ อินโดจีน -- ประวัติศาสตร์ อินโดจีน -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS541 อ154อCHECK SHELVES