Authorพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน), 2456-2554
Titleหลักของใจ : รวบรวมและลำดับเรื่องจากเทศน์ / ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน
Imprint กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2533
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 200 หน้า : ภาพประกอบ

SUBJECT

  1. ธรรมเทศนา
  2. ธรรมะกับชีวิตประจำวัน

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackBQ5325.T5 พ17ห 2533 CHECK SHELVES