Authorรงค์ วงษ์สวรรค์
Titleสนิมสร้อย / รงค์ วงษ์สวรรค์
Imprint กรุงเทพฯ : ตนวรรณกรรม, 2534
Edition พิมพ์ครั้งที่ 4
Descript 391 หน้า

นวนิยายไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Libraryนว ร12ส 2534CONTACT STAFF