Authorชนิกา ตู้จินดา
Titleเรื่องสั้นของหมอชนิกา / ชนิกา ตู้จินดา
Imprint กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2532
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 170 หน้า : ภาพประกอบ

เด็ก -- โรค -- รวมเรื่อง เด็ก -- การดูแล

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackRJ253 ช153ร 2532CHECK SHELVES