Authorไพฑูรย์ พงศะบุตร
Titleเอกสารประกอบคำบรรยายการอบรมมัคคุเทศก์ / ไพฑูรย์ พงศะบุตร ... (และคนอื่นๆ)
Imprint กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2514
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 743 หน้า

ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว ไทย -- รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS563 พ293อ 2514CHECK SHELVES
Arts Library : StackDS563 พ293อ 2514CHECK SHELVES