Authorเทพ สุนทรศารทูล
Titleวิจัยข้อเท็จจริง เรื่อง ศิลาจารึกอักษรไทยของพ่อขุนรามคำแหง / เทพ สุนทรศารทูล
Imprint กรุงเทพฯ : พระนารายณ์, [25--?]
Descript 186 หน้า : ภาพประกอบ

ศิลาจารึกภาษาไทย -- ประวัติและวิจารณ์

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryCN1220 ท256วCHECK SHELVES