Authorจรัส พยัคฆราชศักดิ์
Titleอีสาน 2 : อีสานปัญหา หมอยากลางบ้าน โหราจารย์พื้นเมือง / จรัส พยัคฆราชศักดิ์
Imprint กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2534
Descript 236 หน้า : ภาพประกอบ

ความเชื่อ โชคลาง ไสยศาสตร์ หัตถศาสตร์ ยาสมุนไพร ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackBD215 จ171อCHECK SHELVES
Arts Library : StackBD215 จ171อCHECK SHELVES
Arts Library : StackBD215 จ171อCHECK SHELVES