Titleตำนานพระยาเจือง : ต้นฉบับใบลานวัดเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
Imprint เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมล้านนาไทย วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2524
Descript 2 เล่ม

ตำนาน -- ไทย (ภาคเหนือ)

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackPL4221 ต225CHECK SHELVES
Arts Library : StackPL4221 ต225CHECK SHELVES
Thai Studies Library221.9 อ224ตCHECK SHELVES