Authorณรงค์ ทองปาน
Titleการสร้างหนังสือสำหรับเด็ก / ณรงค์ ทองปาน
Imprint กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2526
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 173 หน้า : ภาพประกอบ

วรรณกรรมสำหรับเด็ก

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackZ1037 ณ17กCHECK SHELVES