Authorสว่าง วงศ์พัวพันธุ์
Titleไวยากรณ์ฝรั่งเศส : การศึกษารูปแบบและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของคำต่าง ๆ = Grammaire francaise explications en Thailandais / สว่าง วงศ์พัวพันธุ์
Imprint กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2531
Edition พิมพ์ครั้งที่ 4
Descript 355 หน้า

ภาษาฝรั่งเศส -- ไวยากรณ์

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackPC2112 ส172วCHECK SHELVES
Arts Library : StackPC2112 ส172วCHECK SHELVES