Titleการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วันที่ 28 สิงหาคม 2531 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2532
Imprint กรุงเทพฯ : จี. เอ. กราฟิค, 2532
Descript 193 หน้า : ภาพประกอบ

ชินวราลงกรณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง 2440-2531 พิธีศพ

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackBQ5020 ก227CHECK SHELVES
Arts Library : StackBQ5020 ก227CHECK SHELVES