Titleทำเนียบพระนามและนาม ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์อุปการคุณ ศาสตราจารย์กิตติคุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิบดีกรมมหาวิทยาลัยและผู้บังคับบัญชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2459-2534 / ฝ่ายวิชาการ หอประวัติจุฬา รวบรวม ; จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Imprint กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2534
Descript 65 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- ทำเนียบนาม

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : Reference CollectionZ5814.U7 ท221LIB USE ONLY
Arts Library : Reference Collectionอ Z5814.U7 ท221LIB USE ONLY
Political Science Library : Reference Collection378.25 ท424LIB USE ONLY
CU Memorial Hall Libraryจฬ 9 2459-2534STAFF ONLY
CU Memorial Hall Libraryจฬ 9 2459-2534STAFF ONLY