Titleสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 400 ปีของการครองราชย์ / วุฒิชัย มูลศิลป์, บรรณาธิการ
Imprint กรุงเทพฯ : รุ่งแสงการพิมพ์, 2536
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงแก้ไข
Descript 194 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม

นเรศวรมหาราช สมเด็จพระ 2098-2148 ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงศรีอยุธยา 1893-2310 ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงศรีอยุธยา 1893-2310 -- พระนเรศวรมหาราช

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS570.6.N8 ส16CHECK SHELVES
Arts Library : StackDS570.6.N8 ส16CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.3023 ส243CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.3023 ส243CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)959.3023 ส243CHECK SHELVES
Political Science Library959.3023 ส243 2536CHECK SHELVES
Education Library959.3023 ส16CHECK SHELVES