Authorวิทยา เศรษฐวงศ์
Titleกาลลีลา กวีนิพนธ์โพ้นเวลา / วิทยา เศรษฐวงศ์
Imprint กรุงเทพฯ : ครีเอทีฟ พับลิชชิ่ง, 2534?
Descript 69 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม

กวีนิพนธ์ไทย -- รวมเรื่อง

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackPL4206 ว234กCHECK SHELVES