Authorดอยล์, อาร์เธอร์ โคแนน, เซอร์, ค.ศ. 1859-1930
Titleเชอร์ล็อก โฮลมส์ ตอน จัตวาลักษณ์ = The sign of four / เซอร์อาร์เทอร์ โคแนน ดอยล์, เขียน; อ.สายสุวรรณ, แปลและเรียบเรียง
Imprint กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2535
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 163 หน้า ; 18 ซม

หนังสือแปล นวนิยายสืบสวนสอบสวน วรรณกรรมอังกฤษ -- การแปลเป็นภาษาไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryPL4231.E8 ด19ชCHECK SHELVES
Arts LibraryPL4231.E8 ด19ชCHECK SHELVES