Authorเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
Titleข้างคลองคันนายาว กระบวนที่ 2 / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
Imprint กรุงเทพฯ : หญ้าหอม, 2535
Descript 136 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม

กวีนิพนธ์ไทย กลอน ไทย -- ภาวะสังคม -- กวีนิพนธ์

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryPL4206 น267ขSTAFF ONLY
Arts LibraryPL4206 น267ขCHECK SHELVES
Arts LibraryPL4206 น267ขCHECK SHELVES