Authorชนม์สวัสดิ์ ชมพูนุท, ม.ร.ว
Titleสารคดีประวัติศาสตร์ ชีวิตและงานของ สฤษดิ์ ธนะรัชต์ จอมพลผู้พิชิต / โดย ม.ร.ว. ชนม์สวัสดิ์ ชมพูนุท
Imprint พระนคร : บันดาลสาส์น, 2517
Descript 416 หน้า ; 18 ซม

สฤษดิ์ ธนะรัชต์ จอมพล 2451-2506 นายกรัฐมนตรี -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryDS570.6.S7 ช15สCHECK SHELVES