Authorอัศศิริ ธรรมโชติ
Titleมหกรรมในท้องทุ่ง / อัศศิริ ธรรมโชติ
Imprint กรุงเทพฯ : แมงทับ, 2535
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3
Descript 136 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม

SUBJECT

  1. วรรณกรรมสำหรับเด็ก -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Arts LibraryPZ90.T4 อ218มCHECK SHELVES
Arts LibraryPZ90.T4 อ218มCHECK SHELVES