Authorส. พลายน้อย
Titleเกร็ดโบราณคดีประวัติศาสตร์ / ส.พลายน้อย
Imprint กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2534
Edition พิมพ์ครั้งที่ 2
Descript 361 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

เครื่องราชกกุธภัณฑ์ -- พระมหาเศวตฉัตร -- พระมหาพิชัยมงกุฏ -- ธารพระกร -- ลอมพอก -- ประเพณีขึ้นปีใหม่ -- วิวัฒนาการของเครื่องราง -- ชิงเปรต -- ตำนานหมากรุก -- มหาราชผู้วางรากฐานการศึกษา -- การพัฒนาคนในสมัยรัชการที่ 6 -- การเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่ 5 -- เล่าเรื่องเรือ


วัฒนธรรมไทย โบราณคดี -- ไทย ไทย -- รวมเรื่อง ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี ไทย -- ประวัติศาสตร์

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS562 ส16ก 2534CHECK SHELVES
Arts Library : StackDS562 ส16ก 2534CHECK SHELVES
Arts Library : StackDS562 ส16ก 2534CHECK SHELVES
Thai Studies Library959.3 ส963กCHECK SHELVES
Fine & Applied Arts LibraryDS562 ส16ก 2534CHECK SHELVES
Fine & Applied Arts LibraryDS562 ส16ก 2534CHECK SHELVES