Authorบุญทรง สราวุธ
Title15 นายกรัฐมนตรีไทย ในระบอบการปกครองประชาธิปไตย / บุญทรง สราวุธ, รวบรวม
Imprint กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2521
Descript 320 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม

นายกรัฐมนตรี -- ไทย

LOCATIONCALL#STATUS
Arts Library : StackDS570.5 บ243สDISCARD
Arts Library : StackDS570.5 บ243สCHECK SHELVES