Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleประเพณีไทยภาคเหนือ
Author สงวน โชติสุขรัตน์
Imprint เชียงใหม่ : สงวนการพิมพ์, 2519
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 275 หน้า ; 29 ซม

CONTENT

ประเพณีตรุษสงกรานต์และดำหัว -- สืบชาตาเมือง-สืบชาตาบ้าน-สืบชาตาคน -- ทานข้างสลาก -- แอ่วสาว-เสียผี -- ตุง -- ลอยกระทง-ตามประทีป -- ตั้งธรรมหลวง-เทศน์มหาชาติ -- ซอเมือง -- เข้าอินทขีล -- แฮกนา -- พิธีสู่ขวัญควาย -- ประเพณีส่งเคราะห์ -- ขึ้นท้าวทั้งสี่ -- ส่งหาบส่งคอน -- ฮ้องขวัญหรือเฮียกขวัญ -- ส่งแถน -- ฟ้อนดาบ-ฟ้อนเจิง -- การละเล่นของพื้นเมือง -- บทเห่กล่อมภาคเหนือ -- การนับถือผีของไทยยวน-ผีปู่ย่า-ผีเจ้านายหรือผีอารักษ์-ผีอารักษ์เจ้าหลวงคำแดง-ผีปู่แสะย่าแสะ -- ฟ้อนผีมด-ฟ้อนผีเม็ง -- การปลูกเรือน -- สูตรก๋วม -- การทำบุญปอย-ปอยหลวง-ปอยน้อยหรือปอยบวช -- ปอยเข้าสังฆ์ -- พิธีขอฝน-แห่นางแมว-แห่ปลา-แห่พระเจ้าฝนเสน่หา -- ประเพณีจุดบ้องไฟ -- เฮือนเย็น -- ประเพณีลากศพพระ


social patterns oecd esthetic perception oecd

LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 12521CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram